0

Điều khoản

Thinhweb.Net là một sản phẩm của Thinhweb Blog (thinhweb.com) do vậy các sản phẩm trên trang được thiết kế và xây dựng bởi Thinhweb Blog. Chính vì vậy các bạn không được phép tiến hành nhân bản sao chép các sản phẩm trên website thinhweb.com cũng như thinhweb.net. Các sản phẩm chính chủ vì vậy các bạn không được phép sao chép vì mục đích kinh doanh dưới bất kỳ hình thức nào.

Các thông tin liên hệ và tài khoản ngân hàng được Thinhweb Blog hiển thị công khai trên 2 trang thinhweb.net và thinhweb.com. Chính vì vậy khi các bạn thực hiện giao dịch tại một trong 2 website cần phải lấy thông tin chính xác. Các giao dịch không phải thông tin của Thinhweb Blog sẽ không được chúng tôi hỗ trợ xử lý sự cố mà các bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm.

Chúng tôi chịu trách nhiệm với các sản phẩm do chính chúng tôi xây dựng và giao dịch trực tiếp với quý khách hàng mà không phải một bên nào khác.

Back To Top